Tag: nhược điểm khi tậu máy rửa bát

Những điều trông thấy: lợi – hại khi tậu máy rửa bát

Những điều trông thấy: lợi – hại khi tậu máy rửa bát

Sản phẩm này sử dụng công nghệ phun nước và tạo dòng xoáy để rửa, sau đó sấy khô bát đĩa khi vừa kết thúc quy trình. Hệ thống xả nước nóng lần cuối sẽ làm sạch và giúp đồ