Tag: tư vấn sử dụng máy giặt công nghiệp

Tư vấn cách sử dụng máy giặt công nghiệp

Tư vấn cách sử dụng máy giặt công nghiệp

Thời gian sử dụng máy giặt không nên kéo dài (tránh giặt liên tục hết mẻ này đến mẻ khác). Khi sử dụng máy giặt không nên bỏ đi, hay đi ngủ cần chú ý khi máy hoạt động để